MG FORS, a.s.

Klientská sekce

Plánovaná změna odběru el. energie z hladiny VN na novou hladinu NN

Zveřejněno 10. 2. 2015

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že po dlouhém, neúspěšném jednání s distributorem el. energie dojde v nejbližší době z technicko-legislativních důvodů ke změně napojení našeho areálu v Prostějově z původní hladiny vysokého napětí (VN), nově na hladinu nízkého napětí (NN).
V tomto směru je tedy nutné očekávat zvýšení celkové jednotkové sazby za odebranou kWh el. energie, oproti dosavadním, zvýhodněným sazbám.
O přesném termínu přechodu na novou hladinu NN Vás budeme prostřednictvím tohoto našeho portálu informovat, jakmile bude tento oznámen ze strany distributora.
Věříme, že tato změna výrazně neovlivní ekonomickou stabilitu Vašich podnikatelských aktivit.

 

...nahoru